Những mốc thời gian quan trọng trong năm học 2016-2017

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

STT

Nội dung

Thời gian

1

Tựu trường

14/08/2016

2

Bắt đầu học kỳ I

19/08/2016

3

Khai giảng

05/09/2016

4

Thi HSG lớp 12 cấp tỉnh

20/10/2016

5

Kết thúc học kỳ I

Trước 02/01/2017

6

Bắt đầu học kỳ II

09/01/2017

7

Thi HSG lớp 11 cấp tỉnh

18/03/2017

8

Nộp SKKN dự thi cấp tỉnh

10/03/2017

9

Kết thúc học kỳ II

Trước 25/05/2017

10

Kết thúc năm học

Trước 31/05/2017

11

Thi THPT QG 2017

Từ ngày 22/6/2016

12

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

Trước 13/06/2017

BAN GIÁM HIỆU

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Việt

Nguồn tin: BGH