Lịch công tác tuần 9- học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch công tác tuần 9- học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 9 HỌC KỲ I

(Từ ngày 02/11 đến 08/11/2020)

 

TG

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ 2

2/11

- Thực hiện TKB học thêm mới (Số 5)

-Toàn trường

- Thầy Nam đi công tác (từ thứ 2 đến thứ 5), tổ phân công GV dạy thay

-Tổ CM.

 

- Công bố kết quả thi HSG.

- Niêm yết DS hs thi giữa kì  tại Bảng tin.

 

T. Hiếu.

Thứ 3

3/11

 

 

Thứ 4

4/11

Khối 11 kiểm tra giữa kì.(Học thêm nghỉ)

-Khối 11, GV.

Thứ 5

5/11

Khối 10, 12 kiểm tra giữa kì.

-Khối 10, 12, GV.

 

 

Thứ 6

6/11

 

 

Thứ 7

7/11

Khối 10.11.12 kiểm tra giữa kì.

-Khối 10, 11, 12, GV.

 

 

CN

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Phó HT chuyên môn.

-          Trưởng các tổ, đoàn thể; TKHĐ.

-          Niêm yết.

-          Lưu VT, CM.

Nguyễn Quốc Việt