Lịch công tác tuần 3 - học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch công tác tuần 3 - học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 03 HỌC KỲ I

(Từ ngày 21/09 đến 27/09/2020)

 

TG

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ 2

21/9

- Học bồi dưỡng kết nạp Đảng. TTCM phân công GV dạy thay các thầy cô: Kế Phương, Thiên, Tuấn, Quế, Vân(H), (từ 21/9 đến 25/9).

- Tập huấn công tác Đoàn tại QN (21-23/9).

- Tiếp tục lịch học VCT, tự chọn

- Có danh sách kèm theo.

 

 

- Việt (TD) tham dự.

- GV, HS.

Thứ 3

22/9

- Hạn cuối TT nộp lại KHGD năm học 2020-2021.

- Triển khai đơn đăng ký học thêm, nộp lại cho BGH hạn cuối là ngày 26/9/2020.

-TTCM

Thứ 4

23/9

- Các tổ nộp biên bản góp ý các văn bản đã triển khai ngày 16/9 (qua email tổ trưởng). Hạn cuối đến ngày 28/9/2020 để tổng hợp.

-15h00: Làm việc với Tạp chí Doanh nghiệp và thương mại.

- Các Tổ trưởng. (gửi bản mềm qua email vietvg2@gmail.com

 

-HT.

Thứ 5

24/9

-Đ/c Việt (HT) dự tổng kết ngành tại Quy Nhơn (từ 24-25/9/2020). TTCM phân công GV dạy thay đ/c Việt.

-HT.

Thứ 6

25/9

-Hoàn thành phê duyệt thừa giờ năm học 2019-2020.

- Hoàn thành việc ký sổ điểm, học bạ năm học 2019-2020.

-PHT.

-GV, BGH.

Thứ 7

26/9

- 14h00: Họp Chi ủy.

-15h30: Họp Chi bộ.

- Chia lớp học thêm theo năng lực học sinh.

-14h00: Sinh hoạt CM tổ lần 2.

- Chi ủy. [chuyển sang tuần sau]

- Chi bộ. [chuyển sang tuần sau]

-PHT.

- Các tổ.

Chủ nhật 27/9

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Phó HT chuyên môn, TKHĐ.

-          Các tổ trưởng, CT Công đoàn, BT đoàn trường.

-          Niêm yết.

-          Lưu VT, CM.                                                                           Nguyễn Quốc Việt