Lịch công tác tuần 20- học kỳ 2 năm học 2020-2021

Lịch công tác tuần 20- học kỳ 2 năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Từ ngày 18/1-24/1/2021)

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ Hai- 18/1

- Thực hiện TKB chính khóa số 2.

- Thông báo kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối HK I.

- Thực hiện các báo cáo cho Sở.

- VP lập kế hoạch phân công trực Tết Tân Sửu 2021.

-14h00: họp tại huyện.

- Đoàn TN tổng hợp kết quả thi đua HKI báo cáo BGH.

- Toàn trường

- Các bộ phận liên quan.

-Đ/c Việt (HT).

 

- Đoàn TN.

Thứ Ba- 19/1

- In sổ điểm lớp HKI, GV ký xác nhận.

- Quyết toán tiền học thêm HKI.

- VP phát hành giấy mời họp PHHS.

- Hoàn thành cho HS, PHHS ký cam kết về việc thực hiện các chỉ đạo của Sở, Huyện ủy, UBND huyện về việc đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

- Hoàn thành đánh giáTemis của HT báo cáo Sở.

-14h00: Họp cấp ủy.

-15h30: Họp Chi bộ tháng 01/2021.

-Giáo viên.

- GVCN các lớp.

-VP, GVCN

- Đoàn TN, HS và PHHS.

 

-HT

-Cấp ủy.

-Chi bộ.

Thứ Tư- 20/1

-7h30: Họp tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, … năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Tổ Toán phân công GV dạy thay.

-14h00: Họp HĐ thi đua học sinh (mời GVCN tham gia)

 

 

-Đ/c Việt (HT)

- Theo QĐ

Thứ Năm- 21/1

- 14h00: Họp cơ quan Tháng 1/2021.

-7h00: Họp tổng kết công tác 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 của Hội Chữ thập đỏ Hoài Ân

- Dự hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội tại QN

- Cơ quan.

- Đ/c Việt (HT)

-Đ/c Việt (TD)

Thứ Sáu -22/1

- 7h30: Họp tại Huyện ủy (TT Chính trị huyện)

- 8h00: Họp tại Sở (thực hiện quy trình BNL PGĐ).

 

- VP chuẩn bị giấy khen, phần thưởng cho HS, tập thể lớp HKI.

- Đ/c Mí tham dự

- Đ/c Việt, Lan Anh tham dự.

- Tổ VP, TKHĐ

Thứ Bảy- 23/1

-7h30: Họp Ban đại diện CMHS.

- 14h00: Họp phụ huynh học sinh HKI.

- 14h:Sinh hoạt chuyên môn lần 10.

- TT nộp bản kiểm tra cá nhân co Thầy Hiếu tổng hợp báo cáo.

- Cập nhật TKB dạy bù HKI.

-BGH, BĐD

- GVCN, PHHS

CN- 24/1

-7h30: Họp phụ huynh HS cuối HKI

-GVCN, PHHS

Thứ Hai 25/1

-7h00: Sơ kết HKI.

-Toàn trường

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Phó HT chuyên môn.

-          Các tổ trưởng, CT Công đoàn, BT đoàn trường.

-          Niêm yết.

-          Lưu VT, CM.                                                                              Nguyễn Quốc Việt