Lịch công tác tuần 12- học kỳ 1 năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần 12- học kỳ 1 năm học 2019-2020

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 HỌC KỲ I

(Từ ngày 04/11 đến 10/11/2019)

 

TG

Nội dung công việc

Người phụ trách

Thứ 2

4/11

- CM lập kế hoạch kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch chung của Sở.

-PHT chuyên môn.

- Thực hiện TKB học thêm lần 4 (tuần 12).

- Toàn trường.

- Triển khai kế hoạch thi KHKT cấp trường

- PHT, TTCM.

- Triển khai thu, quyết toán học phí học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch (trước 20/11).

-GVCN, học sinh các lớp.

Thứ 3

5/11

-Đoàn TN, Công đoàn lập kế hoạch phối hợp tổ chức ngày Nhà giáo VN 20-11.

-Đoàn TN, Công đoàn

 

-Đoàn TN lập KH tổ chức ngày Pháp luật VN 9-11

-Đoàn TN

Thứ 4

6/11

- Hạn cuối đăng ký dự thi “Giờ dạy tốt”, nộp cho PHT

- TTCM, GV

- Hạn cuối các nhóm tự đánh giá gửi yêu cầu minh chứng cho các bộ phận liên quan

- Các nhóm theo QĐ.

Thứ 5

7/11

- 13h30: Họp chi bộ.

-Chi bộ.

- 16h00: Họp cơ quan tháng 11.

- Toàn thể cơ quan.

Thứ 6

8/11

- Các kiêm nhiệm: Vườn trường, Văn nghệ, TDTT, Tư vấn học đường, thiết bị, Y tế, Văn thư, Kế toán nộp kế hoạch năm học cho Hiệu trưởng.

- Các cá nhân liên quan.

Thứ 7

9/11

- Các TT báo cáo tiến độ thực hiện chương trình chính khóa và học thêm theo mẫu để chuyên môn có kế hoạch bù.  

-TTCM

CN

10/11

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-PHT, TTCM, Các đoàn thể

-TKHĐ

Nguyễn Quốc Việt