Lịch công tác tuần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch công tác tuần 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 HỌC KỲ I

(Từ ngày 07/09 đến 12/09/2020)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2(07/9)

- Thực hiện chương trình tuần 1.

- Bộ phận quản lý điểm vnEdu, GVCN lớp 10 hoàn thành nhập danh sách vào phần mềm và in sổ điểm cá nhân trước 14/9.

- Đoàn TN triển khai đồng phục TD, áo TN cho hs lớp 10 (chọn mẫu), đăng ký size, hoàn thành trước 10/9 để lấy ý kiến của phụ huynh.

- Các Tổ CM triển khai điều chỉnh chương trình PT năm học 2020-2021 theo HD tại CV 1759/SGDĐT-GDTrH ngày 01/09/2020. Hoàn thành trước 12/9 để báo cáo Sở.

-Toàn trường.

-Trung (VP), GVCN các lớp.

 

- Đoàn TN.

 

 

- PHT, Các tổ bộ môn.

Thứ 3- 8/9

- Chuẩn bị nội dung họp PHHS đầu năm.

- Triển khai đăng ký dạy thêm học thêm năm học 2020-2021 ở các khối lớp để lập KH tổ chức.

- Phân công TKB tự chọn, PCTN, võ cổ truyền các lớp.

-BGH, kế toán, Đoàn TN.

-GVCN, HS, PHT

-PHT CM

Thứ 4- 9/9

- Phát hành giấy mời họp phụ huynh hs đầu năm.

- Hạn cuối tổ trưởng nộp kế hoạch dạy học, phân phối chương trình các khối lớp.

-Văn phòng + GVCN.

 

-TTCM.

Thứ 5–10/9

- Chuẩn bị ds và đăng ký học nghề lớp 11.

- Phân công lịch SHCM và hoạt động hướng nghiệp, HĐNGLL các lớp.

-PHT, GVCN lớp 11.

-PHT CM

 

Thứ 6-11/9

- Lập KH bồi dưỡng HSG lớp 12.

- 14h00: Họp GVCN.

-PHT CM.

-BGH, GVCN.

Thứ 7-12/9

- 14h: Sinh hoạt tổ chuyên môn lần 1, GV kí học bạ sở điểm lớp năm học 2019-2020. Giáo viên nộp giáo án tháng 9  (Theo mẫu) tại phòng PHT,

- 16h: Mời TT, TP kí duyệt hồ sơ.

- GVCN báo cáo tình hình tựu trường của lớp (qua văn phòng).

-GVCN nhận nội dung họp PHHS đầu năm.

-Các tổ, GV.

 

 

 

-GVCN, Văn phòng

 

 

CN- 13/9

-7h30: Họp phụ huynh học sinh toàn trường.

- 9h30: Họp Chi hội trưởng chi hội phụ huynh các lớp bầu Ban đại diện CMHS mới.

- PHHS.

- BGH, Chi hội trưởng, TTCM, CT công đoàn, Bí thư đoàn TN.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Phó HT chuyên môn, TKHĐ.

-          Trưởng các Tổ, đoàn thể.

-          Niêm yết.

-          Lưu VT, CM.                                                               Nguyễn Quốc Việt