Một số hình ảnh về Hội nghị CBVC năm học 2013-2014 & Sơ kết công đoàn giữa nhiệm kỳ.

HNCBVC 2013-2014

HNCBVC 2013-2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
VỀ HỘI NGHỊ CBVC

NĂM HỌC 2013-2014
& SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN GIỮA NHIỆM KỲ
 
Ảnh: Phạm Chấn Hải


Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch công đoàn ngành Sở GD&ĐT Bình Định

 


Biểu quyết chỉ tiêu: 100% đồng ý!