Một số hình ảnh của hoạt động Hiến máu nhân đạo.

Võ Giữ HMNĐ

Võ Giữ HMNĐ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH
VỀ HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

  Ảnh: Phạm Chấn Hải

* Đợt 1 năm 2014

Thầy Hoàng Ngọc Đính đang hiến máu

Cô Huỳnh Thị Thu Quy đang hiến máu

Cô Trương Thị Trà đang hiến máu

Cô Thái Thị Xuân Phương đang hiến máu

* Đợt 2 năm 2013Thầy Đặng Hồng Việt đang hiến máu.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn đang hiến máu.

Cô Hà Thị Minh Trang đang hiến máu.

Thầy Nguyễn Kế Phương đang hiến máu.

Thầy Trần Quốc Hưng đang hiến máu.

Anh Trương Văn Dũng đang hiến máu.