11:44 +07 Thứ hai, 18/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Thông báo xét tuyển hệ CLTC (hệ B) năm học 2020-2021

Thứ hai - 20/07/2020 09:39
Thông báo xét tuyển hệ CLTC (hệ B) năm học 2020-2021

Thông báo xét tuyển hệ CLTC (hệ B) năm học 2020-2021

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số 67/TB-VG                                                                      Ân Mỹ, ngày 08 tháng 07năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021

(Tuyển sinh hệ Công lập tự chủ)

 

Kính gửi:

- UBND các xã Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây;

- Ban Giám hiệu các trường THCS Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây;

- Đài truyền thanh các xã  Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây.

 

 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theoThông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về  “Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông”;Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và Tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại tỉnh Bình Định;

 

Căn cứ Công văn số 990/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 01/06/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Trường THPT Võ Giữ thông báo tuyểnsinh vào lớp 10 THPT hệ Công lập Tự chủ (CLTC) năm học 2020-2021như sau:

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Hình thức tuyển sinh:

- Xét tuyển bằng học bạ.

- Kết quả tuyển sinh chỉ được công bố chính thức sau khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II. Đối tượng, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

1. Đối tượng:  Là người đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây nhưng không trúng tuyển vào hệ Công lập (hệ A) hoặc không tham gia kỳ thi tuyển tại trường khóa thi ngày 17/07/2020.

Học sinh phải làm hồ sơ đăng ký dự tuyển mới được xét tuyển (Lưu ý: hồ sơ này khác hồ sơ đăng ký dự thi vào 10 hệ Công lập).

2. Độ tuổi:

a) Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trong năm học liền kề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.b) Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước:

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuổi so với tuổi quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự thi gồm:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất do Sở GD&ĐT quy định, phải có chữ ký của phụ huynh học sinh).

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Bản chính học bạ (cấp THCS);

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

+ Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

4. Chỉ tiêu xét tuyển: 125 học sinh.

5. Chế độ ưu tiên.

  1. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

  1. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

  1. Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:

Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các địa phương có trong Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc còn hiệu lực thi hành. Cụ thể:

- Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

- Xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 28/04/2017phê duyệt danh sáchthôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III  thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.(Ân Hảo Đông – xã KV II miền núi; Ân Hảo Tây – xã KV III miền núi, có 3 thôn ĐBKK: Châu Sơn, Vạn Trung, Tân Xuân)

6. Điểm xét tuyển

- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của người học ở cấp THCS được quy định như sau:

      + 10 điểm: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi.

      +  9 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá.

      +  8 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực khá.

      +  7 điểm: Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình.

      +  6 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá.

      +  5 điểm: Trường hợp còn lại.

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích: theo quy định tại khoản III mục A.

            Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

7. Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu đến cuối chỉ tiêu có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì căn cứđiểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng điểm trung bình của môn toán và môn ngữ văn của năm học lớp 9.

8. Tổ chức xét tuyển

- Mỗi trường THPT thành lập một Hội đồng xét tuyển do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho Hiệu trưởng nhà trường quyết định. Thành phần của Hội đồng gồm:

             + Chủ tịch: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            + Phó chủ tịch: là Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            + Ủy viên: Chủ tịch công đoàn nhà trường, Bí thư đoàn thanh niên, các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách vi tính của trường;

            + Thư ký: Thư ký Hội đồng trường;

            + Các thành phần khác: do Chủ tịch Hội đồng điều động.

9. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ:

-  Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 20/07/2020đến hết ngày 11/08/2020 (Lưu ý: Do ngày 8,9,10/8 tổ chức thi TN THPT 2020 nên học sinh cần nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến trước ngày 8/8/2020).

-  Thực hiện xét tuyển và duyệt kết quả tại Sở ngày 12/08/2020. Thông báo kết quả trúng tuyển hệ CLTC ngày 13/08/2020.

Căn cứ Thông báonày, Trường THPT Võ Giữ kính đề nghị các trường THCS, đài truyền thanh các xã phối hợp, phổ biến thông báo này đến toàn thể học sinh và phụ huynh được biết;  yêu cầu các bộ phận liên quan của trườngcó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021nghiêm túc và đúng Quy chế./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- HĐ tuyển sinh; 

- UBND các xã, Đài truyền thanh các xã (để phối hợp);

- Các trường THCS trên địa bàn (để phối hợp);

- Website nhà trường;

- Lưu VT;                                                                                           Nguyễn Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai