07:31 +07 Thứ hai, 25/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Thứ ba - 16/06/2020 10:11
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số……/TB-VG                                                        Ân Mỹ, ngày 16 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021

(Tuyển sinh các hệ Công lập và Công lập tự chủ)

 

Kính gửi:

- UBND các xã Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây;

- Ban Giám hiệu các trường THCS Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây;

- Đài truyền thanh các xã  Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây.

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theoThông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về  “Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông”;Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và Tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại tỉnh Bình Định;

 

Căn cứ Công văn số 990/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 01/06/2020 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Trường THPT Võ Giữ thông báo tuyểnsinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021như sau:

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Hình thức tuyển sinh:

- Thi tuyển.

- Kết quả tuyển sinh chỉ được công bố chính thức sau khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II. Đối tượng, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

1. Đối tượng:  Là người đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây.

2. Độ tuổi:

a) Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trong năm học liền kề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10  là 15  tuổi.

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.b) Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước:

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuổi so với tuổi quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự thi gồm:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất do Sở GD&ĐT quy định, phải có chữ ký của phụ huynh học sinh).

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Bản chính học bạ (cấp THCS);

+ Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

+ Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

III. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên:

1. Tuyển thẳng.

a) Đối tượng

Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

b) Hồ sơ tuyển thẳng

Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh gồm các loại giấy tờ sau:

- Đơn xin tuyển thẳng của học sinh;

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

- Bản chính học bạ (cấp THCS);

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

- Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng tuyển thẳng tương ứng:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: Căn cứ vào Học bạ.

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người: Căn cứ vào Giấy khai sinh.

+ Học sinh khuyết tật: Bản sao (có chứng thực) Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp (theo mẫu 07 phụ lục kèm theo của Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012).

+ Học sinh đạt giải các cuộc thi: Căn cứ Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đạt giải tương ứng.

  • Căn cứ điều kiện tuyển thẳng, Hội đồng tuyển sinh của trường THPT họp xét, và lập Danh sách đề nghị tuyển thẳng (02 bản) kèm theo Biên bản xét tuyển thẳng.

c) Thời gian thu nhận hồ sơ:

Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh, Danh sách đề nghị tuyển thẳng và Biên bản các trường gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng QLCLGD-GDTX nhận) trước ít nhất 05 ngày so với thời gian chuyển dữ liệu đăng ký dự thi của các thí sinh.

2. Chế độ ưu tiên.

  1. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

  1. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

  1. Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:

Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các địa phương có trong Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc còn hiệu lực thi hành. Cụ thể:

- Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

- Xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 28/04/2017phê duyệt danh sáchthôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III  thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.(Ân Hảo Đông – xã KV II miền núi; Ân Hảo Tây – xã KV III miền núi, có 3 thôn ĐBKK: Châu Sơn, Vạn Trung, Tân Xuân)

   Chú ý:

* Chính sách tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích quy định tại mục A. III  này chỉ áp dụng cho việc tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên, không áp dụng cho việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên.

 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Thi tuyển:

1. Phát hành hồ sơ, đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh

- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh từ ngày 08/07/2020đến 17 giờ 00ngày 12/07/2020.

            2. Môn thi, nội dung thi, lịch thi, điểm bài thi:

- Trong kỳ thi tuyển, học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận ba môn: Ngữ văn, Toán và môn Tiếng Anh.

- Nội dung thi:  Trong phạm vi chương trình THCS  do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là ở lớp 9.

- Lịch thivà thời gian làm bài:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát

đề thi

Giờ bắtđầu

làm bài

17/07/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7giờ 25

7giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14giờ 10

14giờ 15

18/07/2020

Sáng

Toán

120 phút

7giờ 25

7giờ 30

 

 

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25.

            3. Điểm xét tuyển

- Học sinh được công nhận trúng tuyển là những học sinh không vi phạm quy chế thi, có đủ các bài thi, điểm các bài thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đều đạt trên0.00điểm và đạt điểm chuẩn trúng tuyển theo quy định.                        

* Điểm xét tuyển:

ĐXT = (Điểm bài thi môn Ngữ văn + Điểm bài thi môn Toán) x2 + Điểm bài thi môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

            * Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm xét tuyển thấp nhất mà trường được phép thu nhận học sinh vào học theo số lượng chỉ tiêu được phân bổ.Nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều hơn 1 thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục căn cứ Điểm trung bình các môn của cả năm ở lớp 9 cao hơn để tiếp tục xét tuyển.

4. Địa bàn tuyển sinh

-  THPT Võ Giữ tuyển học sinh TN.THCS của các trường THCS: Ân Tín, Ân HảoĐông; Ân Hảo Tâyvà Ân Mỹ.

- Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT nào phải học hết cấp học tại trường THPT đó. Trừ trường hợp gia đình di chuyển cần phải chuyển trường thì sẽ chuyển trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh

Thực hiện theo chỉ tiêu phân bổ của Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định (nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh sau khi có chỉ tiêu Sở giao, trước thi tuyển 20 ngày).

II. Xét tuyển hệ Công lập tự chủ (CLTC):

1. Đối tượng tuyển sinh

          - Những đối tượng được quy định tại phần 1 của khoản II mục A chưa dự thi tuyển vào các trường THPT công lập hoặc đã dự thi nhưng không trúng tuyển đều được tham dự xét tuyển tại trường THPT Võ Giữ (theo địa bàn tuyển sinh được quy định tại mục B.I.4).

         - Sau khi có kết quả tuyển sinh hệ Công lập; nhà trường sẽ phát hành ngay hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ CLTC, học sinh phải làm hồ sơ dự tuyển mới được xét tuyển.

2. Điểm xét tuyển

- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của người học ở cấp THCS được quy định như sau:

      + 10 điểm: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi.

      +  9 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá.

      +  8 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực khá.

      +  7 điểm: Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình.

      +  6 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá.

      +  5 điểm: Trường hợp còn lại.

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích: theo quy định tại khoản III mục A.

            Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

3. Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu đến cuối chỉ tiêu có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì căn cứđiểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng điểm trung bình của môn toán và môn ngữ văn của năm học lớp 9.

4. Tổ chức xét tuyển

- Mỗi trường THPT thành lập một Hội đồng xét tuyển do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho Hiệu trưởng nhà trường quyết định. Thành phần của Hội đồng gồm:

             + Chủ tịch: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            + Phó chủ tịch: là Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            + Ủy viên: Chủ tịch công đoàn nhà trường, Bí thư đoàn thanh niên, các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách vi tính của trường;

            + Thư ký: Thư ký Hội đồng trường;

            + Các thành phần khác: do Chủ tịch Hội đồng điều động.

- HĐ xét tuyển có trách nhiệm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh từ ngày 20/07/2020đến hết ngày 11/08/2020.Thực hiện xét tuyển và duyệt kết quả tại Sở ngày 12/08/2020. Thông báo kết quả trúng tuyển hệ CLTC ngày 13/08/2020.

Căn cứ Thông báonày, Trường THPT Võ Giữ kính đề nghị các trường THCS, đài truyền thanh các xã phối hợp, phổ biến thông báo này đến toàn thể học sinh và phụ huynh được biết;  yêu cầu các bộ phận liên quan của trườngcó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021nghiêm túc và đúng Quy chế./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- HĐ tuyển sinh;

- UBND các xã, Đài truyền thanh các xã (để phối hợp);

- Các trường THCS trên địa bàn (để phối hợp);

- Website nhà trường;

- Lưu VT;                                                                            Nguyễn Quốc Việt

                

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai