06:51 +07 Chủ nhật, 17/10/2021

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Thông báo tuyển sinh vào 10 năm học 2021-2022

Thứ tư - 28/04/2021 15:16
Thông báo tuyển sinh vào 10 năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh vào 10 năm học 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số …./TB-VG                                                            Ân Mỹ, ngày 28 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

(Tuyển sinh các hệ Công lập và Công lập tự chủ)

Kính gửi:

- UBND các xã Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây;

- Hiệu trưởng các trường THCS Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây;

- Đài truyền thanh các xã  Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây.

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 28/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và Tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 867/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 27/04/2021 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Trường THPT Võ Giữ thông báo tuyểnsinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Hình thức tuyển sinh:

- Thi tuyển đối với hệ Công lập và xét tuyển đối với hệ Công lập tự chủ (CLTC).

- Kết quả tuyển sinh chỉ được công bố chính thức sau khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II. Đối tượng, hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

1. Đối tượng:  Là người đã tốt nghiệp THCStại các trường THCS Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây.

2. Độ tuổi:

 1. Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trong năm học liền kề với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Thực hiện theo Điều 33 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020.

 

 1. Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS ở những năm trước: Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được phép cao hơn không quá 2 tuổi so với tuổi quy định.

3. Hồ sơ dự tuyển:

 1. Đối với học sinh không đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyênChu Văn An:

- Hồ sơ dự thi gồm:

 • Hồ sơ dự tuyển (gồm 01 bì hồ sơ, trong đó có 2 Phiếu đăng ký dự tuyển và bản Tóm tắt lý lịch theo mẫu do Sở GDĐT quy định);
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
 • Bản chính học bạ (cấp THCS);
 • Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 • Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

b)        Đối với học sinh đăng ký thi tuyển vào trường THPT chuyênChu Văn An

Hồ sơ dự thi gồm:

 • Hồ sơ dự tuyển (gồm 01 bì hồ sơ, trong đó có 2 Phiếu đăng ký dự tuyển và bản Tóm tắt lý lịch theo mẫu do Sở GDĐT quy định);Nguyện vọng 2 trong phiếu là trường THPT trên địa bàn cư trú của học sinh.
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
 • Bản chính học bạ (cấp THCS);
 • Các bản chứng thực các giấy tờ khác liên quan đến thông tin sơ tuyển vòng 1;
 • Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

III. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên:

1. Tuyển thẳng.

 1. Đối tượng: Theo Mục 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT. Cụ thể:
 • Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
 • Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: La Ha, La Hủ, Pà Thẻn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pu Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu);
 • Học sinh khuyết tật;
 • Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

b) Hồ sơ tuyển thẳng

Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn xin tuyển thẳng của học sinh (theo Mẫu 1 tại Phụ lục 1);
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
 • Bản chính học bạ (cấp THCS);
 • Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 • Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng tuyển thẳng tương ứng:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: Căn cứ vào Học bạ.

 • Học sinh là người dân tộc rất ít người: Căn cứ vào Giấy khai sinh.
 • Học sinh khuyết tật: Bản sao (có chứng thực) Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã, phường, thị trấn cấp (theo mẫu 07 phụ lục kèm theo của Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012).
 • Học sinh đạt giải các cuộc thi: Căn cứ bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đạt giải tương ứng.
 • Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng được thí sinh gửi cho trường THPT nơi đăng ký xét tuyển thẳng. Hội đồng tuyển sinh của trường THPT họp xét, lập Biên bản xét tuyển thẳng và Danh sách đề nghị tuyển thẳng (02 bản – theo Mẫu 2 tại Phụ lục 1).
 • Thời gian tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ: Hồ sơ tuyển thẳng của học sinh (01 bộ), Danh sách đề nghị tuyển thẳng và Biên bản xét tuyển thẳng gửi về Sở GDĐT (Phòng QLCLGD-GDTX nhận) trước ngày 31/5/2021.

 

2. Chế độ ưu tiên

+ Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

 • Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

         + Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:

Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

           + Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:

Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các địa phương có trong Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc còn hiệu lực thi hành. Cụ thể:

 • Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135 năm giai đoạn 2017-2020.
 • Xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.
 • Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.
 • Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/4/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Định.

(Danh mục các thôn, xã đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ ưu tiên theo danh sách đính kèm tại Phụ lục 2)

Chú ý:

* Chính sách tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích quy định tại mục A. III  này chỉ áp dụng cho việc tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên, không áp dụng cho việc tuyển sinh vào trường THPT chuyên.

 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Thi tuyển:

1. Phát hành hồ sơ, đăng ký dự thi, lập danh sách thí sinh

- Phát hành, thu nhận hồ sơ và nhập  dữ liệu thí sinh từ ngày28/5/2021đến 17 giờ 00 ngày 05/6/2021.

2. Môn thi, nội dung thi, lịch thi, điểm bài thi:

- Trong kỳ thi tuyển, học sinh phải dự thi viết bằng hình thức tự luận ba môn: Ngữ văn, Toán và môn Tiếng Anh.

- Nội dung thi:  Trong phạm vi chương trình THCS  do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu là ở lớp 9.

- Lịch thivà thời gian làm bài:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát

đề thi

Giờ bắtđầu

làm bài

10/06/2021

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7giờ 25

7giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14giờ 10

14giờ 15

11/06/2021

Sáng

Toán

120 phút

7giờ 25

7giờ 30

 

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10 và được cho điểm lẻ đến 0,25.

3. Công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi:

          -Ngày 18/6/2021: công bố kết quả chấm thi cho thí sinh dự thi.

          - Học sinh dự thi có nhu cầu phúc khảo bài thi tiến hành nộp  đơn phúc khảo cho Nhà trường kể từ từ ngày 18/6/2021 đến 11 giờ 00 ngày 21/6/2021.

            4. Điểm xét tuyển: Tiến hành sau khi hoàn thành phúc khảo bài thi.

 • Những thí sinh không trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký tại hồ sơ để chuyển danh sách những thí sinh này vào danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT công lập để xét tuyển.

 

 • Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đều đạt trên 0,0 điểm. Những thí sinh nào đủ các điều kiện trên mớiđược tính điểm xét tuyển.

* Điểm xét tuyển:  Được tính như sau:

ĐXT = (Điểm bài thi môn Ngữ văn + Điểm bài thi môn Toán) x2 + Điểm bài thi môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên (nếu có).

            * Điểm chuẩn trúng tuyển là điểm xét tuyển thấp nhất mà trường được phép thu nhận học sinh vào học theo số lượng chỉ tiêu được phân bổ.Nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều hơn 1 thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục căn cứ Điểm trung bình các môn của cả năm ở lớp 9 cao hơn để tiếp tục xét tuyển.

Sở GDĐT Bình Định sẽ công bố kết quả xét tuyển vào các trường THPT chuyên và THPT công lập vào ngày 24/6/2021.

 

5. Địa bàn tuyển sinh

-  THPT Võ Giữ tuyển học sinh TN.THCS của các trường THCS: Ân Tín, Ân HảoĐông; Ân Hảo Tâyvà Ân Mỹ.

- Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT nào phải học hết cấp học tại trường THPT đó. Trừ trường hợp gia đình di chuyển cần phải chuyển trường thì sẽ chuyển trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của SởGDĐT Bình Định.

6. Chỉ tiêu tuyển sinh

+ Tuyển sinh hệ công lập: 142 chỉ tiêu.

+ Tuyển sinh hệ CLTC: 132 chỉ tiêu.

II. Xét tuyển hệ Công lập tự chủ (CLTC):

1. Đối tượng tuyển sinh

          - Những đối tượng được quy định tại phần 1 của khoản II mục A chưa dự thi tuyển vào các trường THPT công lập hoặc đã dự thi nhưng không trúng tuyển đều được tham dự xét tuyển tại trường THPT Võ Giữ (theo địa bàn tuyển sinh được quy định tại mục B.I.4).

         - Sau khi có kết quả tuyển sinh hệ Công lập; nhà trường sẽ phát hành ngay hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ CLTC, học sinh phải làm hồ sơ dự tuyển mới được xét tuyển.

2. Hồ sơ dự tuyển:

 • Hồ sơ xét tuyển (gồm 01 bì hồ sơ, trong đó có 2 Phiếu đăng ký xét tuyển và bản Tóm tắt lý lịch theo mẫu do Sở GDĐT quy định);
 • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
 • Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;
 • Bản chính học bạ (cấp THCS);
 • Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;
 • Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân), loại ảnh màu có thời gian chụp không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Điểm xét tuyển

 • Điểm kết quả rèn luyện và học tập của mỗi năm học của người học ở cấpTHCS, được quy định như sau:
 • 10 điểm: Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi.
 • 9 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá.
 • 8 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực khá.
 • 7 điểm: Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trungbình.
 • 6 điểm: Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá.
 • 5 điểm: Trường hợp còn lại.
 • Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiêntheo quy định tại mục A.III.2

Điểm xét tuyển là tổng của: Điểm kết quả rèn luyện và học tập của 04 (bốn) năm học ở THCS và Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên.

4. Nguyên tắc xét tuyển

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu đến cuối chỉ tiêu có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì căn cứđiểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng điểm trung bình của môn toán và môn ngữ văn của năm học lớp 9.

4. Tổ chức xét tuyển

- Mỗi trường THPT thành lập một Hội đồng xét tuyển do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho Hiệu trưởng nhà trường quyết định. Thành phần của Hội đồng gồm:

             + Chủ tịch: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            + Phó chủ tịch: là Phó Hiệu trưởng nhà trường;

            + Ủy viên: Chủ tịch công đoàn nhà trường, Bí thư đoàn thanh niên, các tổ trưởng chuyên môn, cán bộ phụ trách vi tính của trường;

            + Thư ký: Thư ký Hội đồng trường;

            + Các thành phần khác: do Chủ tịch Hội đồng điều động.

- HĐ xét tuyển có trách nhiệm phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh từ ngày 17/06/2021đến hết ngày 30/06/2021.Thực hiện xét tuyển và duyệt kết quả tại Sở ngày 22/07/2021. Thông báo kết quả trúng tuyển hệ CLTC ngày 23/07/2021.

Căn cứ Thông báonày, Trường THPT Võ Giữ kính đề nghị UBND các xã, Lãnh đạo các trường THCS, đài truyền thanh các xã phối hợp, phổ biến thông báo này đến toàn thể học sinh và phụ huynh được biết;  yêu cầu các bộ phận liên quan của trườngcó trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022nghiêm túc và đúng Quy chế./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- HĐ tuyển sinh (t/h);                                                                                                                                                        

- UBND các xã, Đài truyền thanh các xã (để phối hợp);

- Các trường THCS trên địa bàn (để phối hợp);

- Website nhà trường;                                                                                                                                        

- Lưu VT;                                                                                                                                     Nguyễn Quốc Việt

             --------------------------------------------------------------------------------   

 

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2021-2022.

Điều 33. Tuổi của học sinh trường trung học

1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

3.  Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

4. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a)  Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường.

b) Hiệu trưởng thành lập Hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện của Lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học.

c) Căn cứ kết quả khảo sát của Hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định.

5. Học sinh trong độ tuổi quy định ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường trung học tại nơi cư trú hoặc trường trung học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

a)  Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường.

b)  Hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

 

 

DANH SÁCH CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHĐỊNH

THUỘC DIỆN ƯU TIÊN KHU VỰC TRONG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2021-2022

 

TT

Xã, Phường, TT

thuộc

KV

Số thôn

ĐBKK(QĐ582)

Văn bản quy định

Ghi chú

 
 

QĐ

582/QĐ

-TTg

QĐ   900

(thay

204)

QĐ

131/TTg

(2016-

2020)

Q

489/

TTg

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

Xã Ân Hảo Đông

II

0

x

 

 

 

 

 

 

2

Xã Ân Hảo Tây

III

3

x

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường …………………………………...

 

 

Tôi tên là: ...........................................................................................................

 

Sinh ngày : .........................................................................................................

 

Nơi sinh : ............................................................................................................

 

Học sinh lớp : ..................... Năm học : ..............................................................

 

Trường : ............................. ...............................................................................

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, bản thân tôi nhận thấy mình đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10.

 

Theo diện ……………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………

 

Nay tôi làm đơn này kèm theo các loại hồ sơ có liên quan, kính đề nghị Hiệutrưởng  trường  ……………………………………………  xem  xét  cho  tôi  đượctuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2021-2022.

 

Trong khi chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn.

 

 

Hồ sơ gửi kèm:

..........., ngày …… tháng…. năm 2021

 

 

 

1. ...........................................................

Người viết đơn

     

(ký và ghi rõ họ tên)

2. ...........................................................

 

3. ...........................................................

 

4. ...........................................................

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai