11:09 ICT Thứ sáu, 29/05/2020

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2019

Thứ tư - 31/07/2019 14:38

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: ……/KH-VG

                  Ân Mỹ,  ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

 

           Thực hiện Công văn hướng dẫn số 29-HD/BTGTU-SGDĐT, ngày 08 tháng 7 năm 2019 về việc lập kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.

        Trường THPT Võ Giữ lập kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích bồi dưỡng

- Bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

- Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè phải chặt chẽ, nghiêm túc, có phân công cán bộ theo dõi, quản lý lớp học. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

           - Thông tin những nội dung cơ bản trong một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII , cụ thể: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ỦY viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2019.

- Chuyền dề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đường lối, chủ trương mới của Đảng về giáo dục và đổi mới giáo dục.

          - Những vấn đề về kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành.

          III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIẾN HÀNH

  1. Đối tượng bồi dưỡng:
  2. Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
  3. Báo cáo viên:

- Nhà trường sẽ liên hệ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời báo cáo viên.

2. Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 09-10/8/2019).

3. Phương thức tiến hành:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nhiệm vụ công tác.

4. Địa điểm:Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Hoài Ân.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Lập kế hoạch triển khai        

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 29-HD/BTGTU-SGDĐT của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổ chuyên môn thông báo đến toàn thể các thành viên trong tổ và cùng với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức quản lý lớp học.

     2. Kinh phí

Thực hiện kinh phí tổ chức cho công tác bồi dưỡng theo quy định tài chính hiện hành. Giao Văn phòng nhà trường lập dự trù kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.

 

                                                                               

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Ân (để báo cáo);                       

- Website trường;

- Lưu VT.

                                                                                                Nguyễn Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai