03:52 +07 Thứ sáu, 22/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Thứ hai - 27/04/2020 14:18

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 746  /SGDĐT- GDTrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:

-   Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

-   Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;

-   Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh.

 

Thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; Sở đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường THPT và trực thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chủ động phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp, cụ thể như sau:

1.  Tiếp tục thực hiện các Công văn của Sở GD&ĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học:

-    Công văn số 220/SGDĐT-GDTrH ngày 13/02/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống viêm đường hô hấp cấp trong trường học;

-   Công văn số 295/SGDĐT-GDTrH ngày 25/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác khi học sinh đi học trở lại;

-   Công văn số 326/SGDĐT-GDTrH ngày 28/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học;

-    Công văn số 715/SGDĐT-VP ngày 22/4/2020 về việc tổ chức cho học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

2.  Triển khai các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại

a) Chuẩn bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại

- Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.

-   Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng....; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Sở GD&ĐT.

-    Tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

-     Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; kết hợp giữa dạy học qua Internet (trên hệ thống ViettelStudy và VNPT E-learning) với dạy học trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020 theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018.

b)   Khi học sinh đi học trở lại

- Trước khi học sinh đến trường.

+   Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị;

+   Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non; học sinh phổ thông, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo thân nhiệt trước khi đến trường;

+   Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế;

+   Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường.

- Khi học sinh đến trường.

+    Không cho phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí người đón và giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường. Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học;

+   Bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý;

+  Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách và giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi;

+  Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón học sinh theo quy định;

+  Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

- Kết thúc mỗi buổi học

+   Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà;

+   Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

3.  Về xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học (theo Phụ lục gửi kèm).

Sở yêu cầu lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm quản lý; báo cáo chính xác, minh bạch, kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở GD&ĐT qua thư điện tử: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn và phonggdtrh.sobinhdinh@moet.edu.vn nếu có sự cố xảy ra để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Lê Thị Điển

Nơi nhận:

-  Như trên (để thực hiện);

-  Vụ GDTC- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

-  UBND tỉnh (để báo cáo);

-  Sở Y tế (để phối hợp);

-  Sở Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);

-  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (để phối hợp);

-  Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);

-  Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;

-  Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh;

-  Các phòng CM, NV thuộc Sở GD&ĐT;

-  Lưu: VT, VP, GDTrH, GDMN-TH, QLCLGD-GDTX.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

Xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở

hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

(Kèm theo Công văn số 746/SGDĐT -GDTrH ngày24/4/2020 của Sở GD&ĐT)

___________________________________________

 

Khi phát hiện có học sinh mắc một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 (gọi chung là người nghi ngờ) trong trường học cần thực hiện theo các bước sau:

 

1. TIẾN HÀNH CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRA DỊCH TỄ

 

Bước 1. Giáo viên cho lớp học tạm ngừng học, thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách dưới 02 mét.

 

Bước 2. Giáo viên liên hệ với nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tácy tế trường học (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế trường học) để thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều tra dịch tễ.

 

Bước 3. Cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tế(đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế) thực hiện việc cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách.

 

Bước 4. Cán bộ y tế trường học đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020.

 

Bước 5. Cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúcdịch tễ của người nghi ngờ:

 

- Đối với học sinh trung học phổ thông, học viên: thực hiện việc hỏi trực tiếp;

 

  • Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở: mời cha mẹ học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử lý.

 

Nội dung điều tra dịch tễ:

 

  • Trong 14 ngày gần nhất học sinh có đến và đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước). Nếu có, nêu địa điểm cụ thể;
  • Trong vòng 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách từ l-2m, di chuyển trên cùng phương tiện,...) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với COVID-19.

Trang phục y tế phải được thay trước khi ra khỏi phòng y tế và giặt sạch với chất tẩy rửa hoặc xà phòng trước khi dùng lại, không giặt chung với các đồ vải khác.

Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị y tế địa phương theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết thì mời cán bộ y tế khu vực, tuyến huyện, tuyến tỉnh đến hỗ trợ.

 

2. CÁC XỬ TRÍ SAU KHI ĐIỀU TRA DICH TỄ

2.1. Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

  • Cán bộ y tế trường học đưa học sinh, học viên hoặc phối hợp với cha mẹ đưa trẻ mầm non, học sinh phổ thông có biểu hiện sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời. Thực hiện việc ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe giáo viên và học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT quy định về công tác y tế trường học;
  • Giáo viên tiếp tục cho lớp học học tập trở lại.

2.2. Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ

a) Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị

Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương để đưa người có biểu hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm.

           b) Các biện pháp xử lý tại nhà trường

  • Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương;
  • Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cho học sinh nghỉ học cho đến khi nhà trường có thông báo mới. Thường xuyên liên lạc với học sinh, gia đình học sinh để cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh;
  • Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

________________________________________

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai