10:57 ICT Thứ sáu, 29/05/2020

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Công văn của Sở GD&ĐT về khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ tư - 25/03/2020 09:58

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  530/SGDĐT- GDTrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2020

V/v hướng dẫn khai báo sức khỏe tự

nguyện để phòng, chống dịch Covid-

19 trong các cơ sở giáo dục

 


Kính gửi:

 • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
 • Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;
 • Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
 • Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

 

        Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19; Sở đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường THPT và trực thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chủ động triển khai các công việc sau:

 1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh, học viên và khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.
 2. Tổ chức triển khai các hình thức thích hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

 

 • Như trên (để thực hiện);
 • Cục CNTT - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
 • Vụ GDTC - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
 • UBND tỉnh (để báo cáo);
 • Sở Y tế (để phối hợp);
 • Sở TT&TT (để phối hợp);
 • Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo);
 • Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
 • Lưu: VT, GDTrH, GDMN-TH, QLCLGD-GDTX.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ký: 24-03-2020 16:17:49 +07:00

Lê Thị Điển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai