09:01 ICT Thứ ba, 16/07/2024

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch thực hiện ATGT trường học và "Cổng trường an toàn và văn minh" năm học 2023-2024

Thứ hai - 06/11/2023 08:55

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 193/KH-THPTVG

 

Hoài Ân, ngày  06 tháng 11 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ATGT TRƯỜNG HỌC – CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN VÀ VĂN MINH

Năm học 2023-2024

 

           Thực hiện Công văn số 2806/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2023 của Sở GDĐT Bình Định về việc chấn chỉnh tình hình học sinh vi phạm pháp luật ATGT theo Công văn số 8174/UBND-KT ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023; Kế hoạch số 174/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 24 tháng 10 năm 2023 về Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

    Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Sở GDĐT Bình Định tại các Công văn số: 2173/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2023 v/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và “tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”; Công văn số 2274/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2023 v/v tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đầu năm học 2023-2024.

        Trường THPT Võ Giữ lập kế hoạch tổ chức việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT tại nhà trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức trong trường học cho cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh và học sinh. Từ đó hình thành văn hóa tham gia giao thông và đảm bảo ATGT trường học.

- Góp phần giảm thiểu ùn tắc gây tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe mọi người.

2. Yêu cầu:

- Cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh và học sinh cần xác định rõ được tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường; đề ra các biện pháp giáo dục ATGT phù hợp kết hợp với các bài giảng dạy trên lớp cho học sinh.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến ATGT cần được thực hiện nghiêm túc, bám sát thực tế.

II. Nội dung, hình thức và giải pháp thực hiện

1. Nội dung trọng tâm công tác:

1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ; các quy định khác có liên quan của nhà nước về TTATGT trong nhà trường. Nội dung tuyên truyền giáo dục nên tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; xe máy điện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường.

1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe máy điện; xe đạp điện.

1.3. Triển khai các nội dung giáo dục ATGT; tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT.

1.4. Thực hiện tuyên truyền tới tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường thông qua bảng tin tuyên truyền, qua cổng thông tin điện tử của nhà trường.

1.5. Tổ chức và tham gia các hội thi về tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT cho giáo viên nhà trường và học sinh các lớp.

1.6. Nên có biện pháp nhắc nhở các cá nhân vi phạm trật tự ATGT, đánh giá kết quả thi đua thực hiện về công tác giáo dục pháp luật, trật tự ATGT trong toàn trường.

1.7. Duy trì hoạt động của đội  thanh niên xung kích có thành viên là các bạn học sinh và  BCH Đoàn trường để kiểm tra ATGT tại cổng trường vào mỗi sáng.

2. Hình thức triển khai:

2.1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, lồng ghép vào các giờ dạy trên lớp và trong  các buổi: họp Đoàn thanh niên; Sinh hoạt chuyên đề; Sinh hoạt chuyên môn và các buổi họp phụ huynh,....

2.2. Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống cổng thông tin điện tử của nhà trường. Kết hợp với tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; không điều khiển xe gắn máy khi không có giấy phép lái xe; tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả cộng đồng;...

2.3. Tổ chức các chuyên đề, ngày hội, sự kiện để thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tham gia tìm hiểu Luật giao thông tại trường trong các hoạt động, các chủ đề trong chương trình giáo dục từng độ tuổi.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông:

a) Phối hợp tổ chức các chuyên đề kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; tiếp tục triển khai và phát huy việc xây dựng “Cổng trường an toàn và văn minh”.

b) Tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT đường bộ:

- Các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng…

- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn.

- Hiệu lệnh, tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

- Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm; các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; cách phòng tránh tai nạn giao thông.

- Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

- Các kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ xảy ra tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.

- Lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục học sinh hàng ngày.

- Giáo viên, học sinh và phụ huynh hiểu được nguyên nhân của tai nạn giao thông và biết cách phòng tránh tai nạn; hiểu được trách nhiệm công dân của bản thân, tôn trọng mọi người và quy định của pháp luật; thể hiện được hành vi văn hoá khi tham gia giao thông.

3.3. Công tác tham gia các Cuộc thi, Hội thi:

Phổ biến, quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường tích cực tham gia Cuộc thi: “An toàn giao thông” và các cuộc thi liên quan đến ATGT do các cấp, ngành tổ chức.

3.4. Tổ chức phát động “Tháng cao điểm An toàn giao thông” tháng 12/2023.

  IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Lãnh đạo nhà trường:

      - Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình “Thực hiện phong  trào “Cổng trường an toàn văn minh”.

            - Chỉ đạo giáo viên lồng ghép, tích hợp nội dung GD pháp luật và trật tự ATGT cho học sinh trong các hoạt động vui chơi và học tập ở mọi lúc, mọi nơi dưới nhiều hình thức giáo dục khác nhau, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở HS chấp hành và thực hiện trật tự ATGT khi tham gia giao thông cùng với người lớn.

- Chủ động tổ chức cho thầy cô giáo và phụ huynh học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động "Gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông", các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.

- Phát động toàn trường thi đua giữ gìn đảm bảo trật tự ATGT, tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những học sinh, lớp học, tập thể... làm tốt công tác giáo dục trật tự ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về trật tự ATGT.

        - Tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường về việc không giao xe gắn máy, xe mô tô trên 50 cm3 cho con em mình khi chưa có giấy phép lái xe.

        - Tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường về việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

- Phối hợp với chính quyền, công an địa phương trên địa bàn nơi trường đóng để đảm bảo các đoạn đường xung quanh, dẫn đến cổng trường học thông thoáng, không có hiện tượng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

Tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên về ý thức chấp hành trật tự, ATGT trong các buổi sinh hoạt công đoàn hàng tháng, tiếp tục cam kết không vi phạm trật tư, ATGT.

3. Ban chấp hành ĐTNCS HCM:

- Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền về trật tự, ATGT; cam kết “không vi phạm an toàn giao thông” giữa phụ huynh với nhà trường; tuyên truyền thông qua bảng tin nhà trường, website với các nội dung sau:

+ Qui tắc chung giao thông đường bộ.

+ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ,

+ Những qui định cơ bản của pháp luật về trật tự ATGT.

+ Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ.

- Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

        - Xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, đảm bảo: Học sinh phải tuân thủ các quy tắc tham gia giao thông khi vào trường học (đội mũ bảo hiểm theo quy định; không đi xe phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe…); Tránh hiện tượng ùn tắc giao thông trước cổng trường.

        - Tổ chức kiểm tra, phát hiện những học sinh gửi xe ở các hộ dân gần trường (những học sinh không chấp hành các quy tắc tham gia giao thông). Khi phát hiện phải kịp thời phải tổ chức giáo dục, có biện pháp răn đe, nhắc nhở.

4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp:

- Thường xuyên tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh các quy định của pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông vào các giờ sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa và trong các cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối học kỳ và cuối năm học.

- Xem xét đánh giá kết quả Hạnh kiểm/Rèn luyện trong học kỳ và cuối năm học phù hợp với các quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT; Thông tư số 58/2021/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT đối với các trường hợp học sinh vi phạm và cố tình vi phạm.

Trên đây là kế hoạch thực hiện ATGT trường học và phong  trào “Cổng trường an toàn văn minh” năm học 2023-2024.  Hiệu trưởng trường THPT Võ Giữ đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- PHT, trưởng các Tổ, đoàn thể;

- Ban chỉ đạo ATGT;

- Niêm yết, đăng website;

- Lưu: VT.

                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   Nguyễn Quốc Việt                   

      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh đất giàu truyền thống...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai