07:38 +07 Thứ tư, 20/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Thứ tư - 12/08/2020 10:14

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 81/KH-VG

Hoài Ân,  ngày 12 tháng 08 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về việc tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

           Thực hiện Công văn số 1368/SGDĐT-TCCB ngày 10/07/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020.

Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trường THPT Võ Giữ lập kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích bồi dưỡng

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm vững những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Trang bị những kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là phục vụ cho  nhiệm vụ năm học 2020-2021,  trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè phải chặt chẽ, nghiêm túc, có phân công cán bộ theo dõi, quản lý lớp học. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP

           1. Nội dung bồi dưỡng

- Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật  và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương trong sáu tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ cuối năm 2020.

- Các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Định.

2. Tài liệu học tập

- Tài liệu “Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật biên soạn, phát hành.

- Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

          III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIẾN HÀNH

  1. Đối tượng bồi dưỡng:
  2. Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
  3. Báo cáo viên:

- Nhà trường sẽ liên hệ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời báo cáo viên.

2. Thời gian: 02 ngày: 26-27/08/2020.

3. Phương thức tiến hành:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nhiệm vụ công tác.

4. Địa điểm:Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Hoài Ân.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Lập kế hoạch triển khai        

Căn cứ Công văn số 1368/SGDĐT-TCCB ngày 10/07/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định về thực hiện Hướng dẫn số  104-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổ chuyên môn thông báo đến toàn thể các thành viên trong tổ và cùng với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức quản lý lớp học.

     2. Kinh phí

Thực hiện kinh phí tổ chức cho công tác bồi dưỡng theo quy định tài chính hiện hành. Giao Văn phòng nhà trường lập dự trù kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2020.

 

                                                                              

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Ân (để báo cáo);

- PHT, trưởng các tổ, đoàn thể (thực hiện)                       

- Website trường;

- Lưu VT.                                                                                     Nguyễn Quốc Việt

                                                                                               

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai