05:10 ICT Thứ sáu, 29/09/2023

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2022

Thứ tư - 20/07/2022 14:24

 

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 53/KH-VG

Hoài Ân,  ngày 20 tháng 07 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Về việc tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

           Thực hiện Công văn số 1578/SGDĐT-TCCB ngày 11/07/2022 của Sở GDĐT Bình Định về việc triển khai bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022.

          Căn cứ Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

Được sự thống nhất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trường THPT Võ Giữ lập kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích bồi dưỡng

 • Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương.
 • Trang bị kiến thức về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là phục vụ cho nhiệm vụ năm học

2022 - 2023.

 • Tổ chức hiệu quả tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu

 • Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè phải chặt chẽ, nghiêm túc, phù hợp với từng đối tượng.
 • Nội dung bồi dưỡng, tập huấn thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU HỌC TẬP

 1. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn

 • Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư,

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Tình hình quốc tế, trong nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 • Các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn

 • Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tư,

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tài liệu tìm hiểu một số thuật ngữ trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

 • Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các tài liệu học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định biên soạn và các tài liệu khác do cấp ủy địa phương cung cấp.
 • Tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 • Các nguồn tài liệu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (www.binhdinh.dcs.vn).
 • Các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GDĐT Bình Định cung cấp.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TIẾN HÀNH

1. Đối tượng bồi dưỡng:

+ Đối tượng bồi dưỡng: Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

+ Báo cáo viên: Nhà trường sẽ liên hệ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời báo cáo viên.

2. Thời gian: 02 ngày: 18-19/08/2022.

3. Phương thức tiến hành:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nhiệm vụ công tác tại đơn vị.

4. Địa điểm:Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Hoài Ân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Lập kế hoạch triển khai        

Căn cứ Công văn số 1578/SGDĐT-TCCB ngày 11/07/2022 của Sở GDĐT Bình Định về thực hiện Hướng dẫn số  41-HD/BTGTU của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tổ chuyên môn thông báo đến toàn thể các thành viên trong tổ và cùng với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức quản lý lớp học.

     2. Kinh phí

Thực hiện kinh phí tổ chức cho công tác bồi dưỡng theo quy định tài chính hiện hành. Giao Văn phòng nhà trường lập dự trù kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

 

                                                                              

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hoài Ân (để báo cáo);

- PHT, trưởng các tổ, đoàn thể (thực hiện);                       

- Website trường;

- Lưu VT.                                                                                  Nguyễn Quốc Việt

                                                                                               

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh đất giàu truyền thống...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai