10:35 +07 Thứ hai, 18/01/2021

Trang nhất » TIN TỨC » KẾ HOẠCH CÔNG TÁC » Lịch công tác tháng

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Lịch công tác từng tháng năm học 2016-2017

Thứ ba - 18/10/2016 09:20

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÍNH TỪNG THÁNG NĂM HỌC 2016-2017

 

* Tháng 8

 

1. 

Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho năm học mới.

2. 

Hoàn thành tuyển sinh vào 10. Báo cáo kế hoạch phân ban và dạy học tự chọn.

3. 

Hoàn thành biên chế lớp học.

4. 

Hoàn thành phân công chuyên môn và TKB.

5. 

Học Chính trị và bồi dưỡng chuyên môn trong hè.

6. 

Tham gia các lớp BDTX do Sở tổ chức.

7. 

Triển khai hướng dẫn làm hồ sơ và xét trao các xuất học bổng cho học sinh (Học bổng: Tiếp sức đến trường ( báo tuổi trẻ); Khuyến học Tâm Châu; Khuyến học của cựu học sinh;học bổng của tạp chí Dạy và Học ngày nay;…).

8. 

Tổ chức cho học sinh toàn trường học nội quy.

9. 

Dạy chương trình năm học mới ( 29/08).

10.               

Hoàn thành tuyển sinh nghề khối 11.

11.               

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo hai phần Lễ và Hội.

 

* Tháng 9

 

1. 

Tổ chức lễ khai giảng năm học mới (6h30 ngày 05/09).

2. 

Tổ chức dự giờ và sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng lịch.

3. 

Phát động hưởng ứng 3 cuộc vân độngvà phong trào thi đua“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

4. 

Hoàn chỉnh Hồ sơ học sinh theo đơn vị lớp. Hoàn thành danh sách lớp theo mẫu của chương trình VEMIS.

5. 

Trả học bạ lớp 9 cho học sinh (đối với học sinh lớp 10 mới tuyển).

6. 

Triển khai thu các khoản tiền bảo hiểm.

7. 

Học nghề khối 11.

8. 

Tổ chức dạy thêm theo nguyện vọng của học sinh.

9.

Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển thi HSG khối 12.

10.               

Lên kế hoạch mua sắm sách và trang thiết bị dạy học (nếu thiếu).

11.               

Tổ chức Hội nghị Hội phụ huynh học sinh toàn trường.

12.               

Tổ chức Hội nghị CBVC.

13.               

Tổ chức vui trung thu cho con em CB-GV-NV nhà trường.

14.               

Phát động tháng An toàn giao thông, An ninh trật tự. Tổ chức cho học sinh ký cam kết hoạt động.

15.               

Hoàn thành các khoản thu về bảo hiểm.

16.               

Triển khai các cuộc thi trên Internet : Olympic Toán, Tiếng Anh, Vật lý.

17.               

Triển khai các cuộc thi do Bộ phát động : KHKT dành cho học sinh, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tế dành cho học sinh, dạy học tích hợp dành cho giáo viên, hội khỏe Phù đổng cấp trường.

18.               

Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 10

 Phát động thi đua đợt 1: “Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày truyền thống Hội LHTNVN và ngày Nhà giáo Viêt Nam 20/11”.

1. 

Hoàn thành kế hoạch chuyên môn của Nhà trường, tổ chuyên môn và kế hoạch cá nhân.

2. 

Các tổ chức Đoàn – Hội tiến hành Đại hội.

3. 

Tổ trưởng kiểm tra ký duyệt kế hoạch của giáo viên.

4.

BGH kiểm tra Hồ sơ GV đợt 1; duyệt các kế hoạch của tổ và cá nhân.

5. 

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

6.

Đăng ký danh sách đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh khối 12(10/10).

Dự thi HSG cấp tỉnh khối 12 (22/10)

7. 

Lên kế hoạch thanh tra toàn diện và tổ chức các hoạt động chuyên môn của năm học.

8. 

Chỉ đạo triển khai cho lớp đăng ký giờ học tốt, buổi học tốt và tuần học tốt.

9. 

Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/10.

10.               

Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

11.               

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 11

1.

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ trưởng kiểm tra Hồ sơ GV.

2.

Tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp trường cho các khối 10-11 (trong tháng 11).

Thành lập lớp và tổ chức bồi dưỡng HSG khối 11.

3. 

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 theo đúng kế hoạch.aàu naêm.

4. 

Thanh tra Sở thanh tra việc tổ chức dạy thêm học thêm tại  địa bàn.

5. 

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

6. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đăng ký tuần, buổi và giờ học tốt.

7. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày 20/11.

8. 

Lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 1.

9. 

Tổ chức thi GVDG cấp trường năm học 2016-2017.

10.               

Hoàn thành thu học phí kỳ 1.

11.               

 Tổng kết đợt thi đua thứ nhất.  Phát động đợt thi đua thứ 2:

Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  22/12”.

12.               

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 12

1. 

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ.

2. 

BGH Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt 2.

3.

Thanh tra toàn diện giáo viên đợt 1.

4. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

5. 

Bộ phận VEMIS chuẩn bị các điều kiện để vào điểm HK I. (trên smas)

6. 

Thanh tra Sở thanh tra việc tổ chức dạy thêm học thêm tại  địa bàn.

7. 

Tổ chức thẩm định sản phẩm thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT (đã triển khai đầu năm học)

8. 

Tổ chức thẩm định sản phẩm thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tế dành cho học sinh.

9. 

Tổ chức thẩm định sản phẩm dự thi “Dạy học tích hợp” cấp trường.

10.               

Tổ chức thi học kỳ I.

11.               

Chấm thi lên điểm tổng kết học kỳ I.

12.               

GV-CNV tự đánh giá thi đua cuối kỳ I. Tổng kết thi đua học kỳ I.

13.               

Tổ chức hoạt động chào mừng ngày truyền thống quân  đội nhân dân Việt Nam.

14.             

Hoàn thành đánh giá Hiệu  trưởng, GV theo chuẩn và xếp loại thi đua cuối kỳ.

15.               

 Tổng kết đợt thi đua thứ hai (hết học kỳ 1). Phát động thi đua đợt 3:

Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02, chào mừng ngày thành lập trường 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/03”.

16.               

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 01

1. 

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ trưởng kiểm tra Hồ sơ GV.

2. 

Tổ chức lễ sơ kết học kỳ I.

3.

Tổ chức đố vui để học.

4. 

Điều chỉnh phân công chuyên môn, phân lại thời khóa biểu và Dạy chương trình học kỳ II.

5. 

Tiếp tục Bồi dưỡng HSG khối 11.

6. 

Báo cáo số liệu giữa năm và sơ kết học kỳ I cho Sở.

7. 

Họp phụ huynh học sinh giữa năm.

8. 

Gửi hồ sơ các sản phẩm dự thi của giáo viên, học sinh đạt giải cấp trường dự thi cấp tỉnh (đối với các cuộc thi đã triển khai trong tháng 9-10).

9. 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 02

1. 

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ trưởng kiểm tra Hồ sơ GV.

2.

Thẩm định SKKN dự thi cấp trường.

3. 

Bồi dưỡng HSG khối 11. Thành lập đội tuyển HSG khối 11 và đăng ký dự thi cấp tỉnh.

4. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch.

5. 

Kiểm tra hồ sơ học sinh khối 12 (Lần 1). Sửa chữa những sai sót (lần 1)

6. 

Chuẩn bị các kế hoạch chào mừng ngày 26/03.

7. 

Tham gia các hoạt động VHVN-TDTT do Sở GD-ĐT tổ chức.

8. 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 03

1.               

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ trưởng kiểm tra Hồ sơ GV.

2.               

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng ngày thành lập trường 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/03.

3.               

Bồi dưỡng HSG khối 11 . Dự thi HSG cấp tỉnh khối 11.

4.               

Kiểm tra hồ sơ dự thi THPT QG khối 12 (lần 2). Sửa chữa những sai sót (lần 2)

5.               

Thanh tra toàn diện giáo viên đợt 2.

6.               

Lên kế hoạch kết thúc chương trình ở một số môn cho khối 12.

7.                

Hoàn thành thu học phí kỳ 2.

8.                

 Tổng kết đợt thi đua thứ 3. Phát động thi đua đợt 4:

 “Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày giải phóng Hoài Ân, giải phóng miền Nam và mừng sinh nhật Bác ”

9.                

Tổ chức thi thử THPT QG 2017 lần 1.

10.            

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

11.           T

Tổ chức « Đố vui để học ».

 

* Tháng 04

1. 

Tổ chức dự giờ, thao giảng và sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ trưởng kiểm tra Hồ sơ GV.

2. 

BGH Kiểm tra hồ sơ giáo viên đợt 2.

3. 

Tập trung nâng cao chất lượng học sinh, đặt biệt là các lớp khối 12.

4. 

Tổ chức thi học kỳ II cho khối 12. Lên kế hoạch Ôn tập các môn thi THPT QG 2017 cho hs khối 12.

5. 

Lên kế hoạch thi học kỳ II.

6. 

Kiểm tra hồ sơ khối 12 (lần cuối). Sửa chữa những sai sót (lần cuối).

7. 

Hoàn tất các khoản thu trong năm.

8. 

Đánh giá tình hình thực hiện các cuộc cuộc vận động của ngành.

9. 

Họp phụ huynh học sinh khối 12. Triển khai kế hoạch dạy ôn thi THPT QG 2017.

10.                

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

 

* Tháng 05

1. 

Thanh tra Sở tiến hành thanh tra việc hoàn thiện chương trình lớp 12 và việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi THPT.

2. 

Tổ sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tổ trưởng kiểm tra Hồ sơ GV.

3.

Hoàn thành hồ sơ 12 ( trước ngày 03/05)

4. 

BGH kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo viên.

5. 

Ôn tập các môn thi THPT QG 2016 cho khối 12.

6. 

Ôn tập và tổ chức thi học kỳ II cho các khối lớp 10-11.

7. 

Tiến hành chấm, lên điểm và tổng kết đúng thời gian quy định.

8. 

GV-CNV hoàn thành tự đánh giá chuẩn GV và thi đua. Họp tổ xếp loại thi đua, đánh giá viên chức.

9. 

Lên kế hoạch chuyên môn, hoạt động trong hè.

10.                

Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ cho kỳ thi THPT QG 2016.

11.                

Phân công GV làm công tác coi thi và chấm thi THPT QG 2017.

12.                 

Hoàn tất và gởi hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng. Lưu Hồ sơ công chức.

13.               

Hoàn thành đánh giá Hiệu  trưởng, GV theo chuẩn và xếp loại thi đua cuối năm.

14.                 

Tổng kết đợt thi đua thứ 4 (Cả năm học).

15.               

Tổ chức tổng kết năm học.

16.                 

Họp phụ huynh cuối năm học cho các khối 10-11.

17.                 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

18.               

Thanh tra Sở tổ chức thanh tra chuyên môn, tài chính nhà trường

 

* Tháng 06

 

1.   

Ôn thi THPT QG 2017.

2.   

Ôn tập và tổ chức thi lên lớp cho các khối 10-11

3.   

Tổ chức thi tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2017-2018. Phân công GV làm công tác coi thi và chấm thi vào 10 THPT.

4.   

Hoàn thành Học bạ – Sổ điểm của tất cả các lớp 10-11.

5.   

Tổ chức thi TN nghề phổ thông.

6.   

Tổ chức thi thử THPT QG 2017 lần 2.

* Tháng 07

1.

Thực hiện kế hoạch trong hè.

2.

Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

3.

Tuyển sinh vào 10 CLTC năm học 2017-2018.

Ngoài kế hoạch của Nhà trường, trong quá trình thực hiện, khi có kế hoạch chung của Sở, nhà trường sẽ bổ sung kế hoạch theo từng thời điểm cụ thể và thông báo rộng rãi đến toàn thể CB – GV- NV và học sinh toàn trường biết để thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai