16:15 +07 Thứ hai, 23/05/2022

Trang nhất » TIN TỨC » CÔNG KHAI-PCTN

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

Thứ ba - 23/11/2021 15:05

SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

Số: 79/KH-VG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Ân Mỹ, ngày  23 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2021

 

 

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Công văn số 2418/SGDĐT-TCCB ngày 22/11/2021 của sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn hướng dẫn thực hiện kiểm soát, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung.

Trường THPT Võ Giữ xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Nhằm đánh giá đúng số lượng, chất lượng đối với người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

1.2. Yêu cầu

Người có nghĩa vụ kê khai, thu nhập phải kê khai rõ ràng, đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và giải trình những biến động về tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, nhằm không để xảy ra vi phạm phải xem xét, xử lý. Thời gian hoàn thành kê khai trước 31/12/2021.

 

II. NỘI DUNG

2.1. Đối tượng phải kê khai

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập là những người đã thực hiện nghĩa vụ kê khai lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 nay tiếp tục thực hiện nghĩa vụ kê khai hàng năm, kê khai bổ sung gồm:

- Kê khai hằng năm: Người có nghĩa vụ, thuộc đối tượng kê khai hằng năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Mục 2 Công văn số 932/TTT-P4 ngày 19/11/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 gồm có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán, Thủ quỹ.

- Kê khai bổ sung: Người có nghĩa vụ, thuộc đối tượng kê khai bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Mục 2 Công văn số 932/TTT-P4 ngày 19/11/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 bao gồm người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên so với kê khai lần đầu năm 2020 thì thực hiện kê khai, công khai theo quy định, trừ trường hợp thuộc đối tượng kê khai hằng năm.

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập danh sách kê khai

Căn cứ Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính Phủ, Hiệu trưởng lập danh sách người phải kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020. Đồng thời báo cáo danh sách này cho Sở GD&ĐT Bình Định.

Bước 2: Trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Bước 3: Công khai Bản kê khai bằng hình thức niêm yết, công khai trong cuộc họp trước toàn thể cơ quan.

Thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

Bước 4: Xác minh tài sản thu nhập

Giao cho thanh tra nhân dân của trường căn cứ Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong năm 2020 thực hiện và báo cáo lại bằng văn bản (nếu có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực).

Bước 5: Xử lý vi phạm

Căn cứ Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm  để thực hiện.

Bước 6: Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập

Văn phòng Nhà trường căn cứ Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm, thu nhập trong năm 2020, thực hiện báo cáo cho Sở GDĐT chậm nhất đến ngày 20/03/2022.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng tổ chức quán triệt kế hoạch này đến từng CB-GV-CNV của Nhà trường;

- Ban Thanh tra nhân dân của Nhà trường tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả minh bạch tài sản của đối tượng thuộc diện kê khai tài sản năm 2021;

- Văn phòng Nhà trường tiến hành lập báo cáo tổng hợp kết quả minh bạch tài sản năm 2021 gửi Chi bộ và Sở GDĐT theo đúng thời gian quy định.

 

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2021 của trường THPT Võ Giữ. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc kịp thời phản ánh cho BGH trường THPT Võ Giữ để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT Bình Định (báo cáo);

- Niêm yết;

- Lưu VT.                                                                                 

                                                                                                   Nguyễn Quốc Việt

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH

NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2021

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Việt

Hiệu trưởng

Bí thư chi bộ

2

Bùi Thị Lan Anh

Phó hiệu trưởng

Phó Bí thư chi bộ

3

Huỳnh Thị Như Sương

Kế toán

 

4

Trần Thị Thanh Hương

Thủ quỹ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ảnh CB-GV-CNV của trường (06/10/2017)


 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh...

Hình CB-GV Nhà trườngẢnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2017

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai